Rodzina Cyprinidae - Karpiowate

Ryba akwariowa Cyprinidae - Karpiowate
Jest to bardzo bogata w gatunki rodzina ryb akwariowych, rozprzestrzeniona prawie na całym świecie, z wyjątkiem Australii, Madagaskaru i Ameryki Południowej. Jednak również tam ryby akwariowe niektórych gatunków zostały wdrożone do hodowli w celach konsumpcyjnych człowieka. Do Karpiowatych należą ryby akwariowe bardzo różnej wielkości, w hodowli akwarystycznej napotyka się przeważnie tylko gatunki małe.

Formy młodociane gatunków dużych lub też gatunki średnie umieszczane są często w akwariach ozdobnych ogrodów zoologicznych. Karpiowate ryby akwariowe są z reguły wszystkożerne, z wielkim udziałem pokarmu roślinnego. Tylko niektóre są typowymi rybami drapieżnymi. Prawie wszystkie gatunki są rybami akwariowymi słodkowodnymi. Ryby akwariowe te zamieszkują różne środowiska od bystrych potoków do mulistych zbiorników. Wpływają również do wód podziemnych, a jeden gatunek (Caecobarbus geertsi z Afryki) jest ślepą rybą jaskiniową.

W naturalnym środowisku Karpiowate cechują się wyraźną sezonowością rozrodu. W akwariach jest ona zakłócona i można ryby akwariowe te rozmnażać prawie w każdym okresie roku. Przeważnie nie mają wielkich wymagań co do względu jakości używanej do hodowli wody, aczkolwiek jedynie w akwarium tarliskowym powinna być zachowana jej czystość, lecz niekiedy wymaga ona zmiękczenia. Wyjątkiem są tu niektóre nieduże gatunki ze strefy lasu tropikalnego (np.: razbory), których potrzeby są podobne do Kąsaczowatych. Na polskim rynku akwarystycznym możemy spotkać około dwudziestu gatunków Karpiowatych.