Złota rybka

Ryba akwariowa Złota Rybka
Pochodzenie ryby akwariowe Złote akwariowe rybki są nie spotykane dziko w naturze, wywodzą się od występującego w Chinach Karasia Złocistego (Carassius auratus auratus) i jest owocem trwającej ponad 1000 lat selekcji prowadzonej w Chinach i w Japonii, a od dziewiętnastego wieku występuje także w innych rejonach świata. Znanych jest wiele form tego gatunku ryb akwariowych różniących się bardzo znacząco kształtem ciała, długością i kształtem płetw oraz ubarwieniem. Poszczególne odmiany powinny odpowiadać określonym normom, a biegnący do tego proces jest bardzo żmudny i długotrwały. W związku z powyższym  "rasowe" osobniki poszczególnych standardów są drogie i trudno dostępne. Możemy spotkać powszechnie w handlu znane jako welonki, teleskopy lub komety osobniki "złotych rybek" przeważnie nie odpowiadają standardom.

Długość ryby akwariowe tego gatunku mają rozmiary bardzo różne, w zależności od wielkości akwarium i warunków hodowli. Złote rybki niewielu standardów w dobrych odpowiednich warunkach mogą dorastać nawet do około 30 cm długości, lecz w przeciętnych akwariach osiągają one długość około 20 cm, a przeważnie są jeszcze mniejsze.

Charakter są to ryby akwariowe dość ruchliwe, zgodne zarówno w stosunku do własnego gatunku, jak i innych gatunków ryb w akwarium, "Złote rybki" najlepiej hodować jednak w specjalnych akwariach. Są wytrzymałe i długowieczne ryby akwariowe.

Akwarium duże do specjalnie dużego, jasno oświetlone, podłoże z gruboziarnistego, bardzo dobrze przemytego żwiru lub nawet drobnych kamieni. Przy zbyt drobnym podłożu ryby silnie mącą wodę. Rośliny najlepiej tylko twardolistne i mocne, posadzone w naczyniach. Możliwa również hodowla bez roślin. Delikatniejsze rośliny są wykopywane i niszczone przez ryby.

Woda miękka do twardej, bardzo dobrze filtrowana (!), napowietrzana, o temperaturze 15-25°C. Potrzebne jest znaczne jej odświeżanie.

Pokarm rureczniki, wazonkowce, oczliki, rozwielitki, dżdżownice, suche pokarmy, parzone płatki owsiane, sałata.

Rozmnażanie jest pozornie bardzo łatwe. Przeprowadzone w sposób nieracjonalny pozwala jednak jedynie na uzyskanie narybku niskiej jakości. Piękne, „rasowe" egzemplarze uzyskuje się bowiem w wyniku starannej selekcji i rozmnażania „złotych rybek" z zachowaniem pewnych zasad. Jest to jednak proces pracochłonny i dlatego rozmnażanie „złotych rybek" powinny przeprowadzać osoby dysponujące odpowiednią ilością czasu oraz warunkami lokalowymi. W przyszłości postaram się taki opis przygotować.