Grubowarg dwubarwny Grubowargi Dwubarwne Ryba

Nazwa łacińska Labeo bicolor, pochodzenie ryby Grubowarg dwubarwny występują w Tajlandia, jestem w takcie zakładania akwarium 112l Zdecydowałem się na ławicę.

Wygląd mają ciało i płetwy głęboko czarne, tylko płetwa ogonowa żywo czerwona. A za to u osobników młodocianych końce płetw brzusznych, grzbietowej i odbytowej są białe.

Długość tego gatunku dorastają do 20 cm, w akwariach z reguły nie przekracza zwykle 12 cm.

Cechy płciowe samica tego gatunku ryb jest pełniejsza w partii brzusznej. Element ten jest stosunkowo dość dobrze widoczny w okresie rozrodczym. Gdyż w akwariach amatorskich nie dochodzi zwykle do rozrodu tych ryb akwariowych, odróżnienie płci przeważnie nie jest możliwe.

Charakter są to ryby ruchliwe i żywotne oraz długowieczne. Młode, niewyrośnięte osobniki są jeszcze zgodne zarówno względem siebie, jak i również w stosunku do innych gatunków. Lecz z biegiem mijającego czasu i postępującym wzrostem ryb stają się one coraz bardziej bojowe i agresywne. Wykazują bardzo silny terytorializm, i w jednym akwarium można przeważnie hodować tylko jednego Grubowarga, ponieważ najsilniejszy osobnik zamęczy zwykle pozostałe słabsze osobnik tego gatunku. Powyżej 8 cm długości można hodować razem tylko z mocnymi silnymi, dużymi rybami akwariowymi innych gatunków.

Akwarium wymagają bardzo duże do specjalnie dużego, częściowo dobrze zarośnięte przez szerokolistne rośliny akwariowe, zacieniające dno rośliny, niezbędne są kryjówki pod dekoracyjnymi korzeniami i wśród leżących dużych kamieni. Akwarium powinno być nie za jaskrawo oświetlenie! Woda Powinna być miękka, lekko kwaśna o pH około 6,5, z dodatkiem garbników, regularnie znacznie odświeżana, o temperaturze 22-28°C.

Pokarm Rureczniki, wazonkowce, rozwielitki, oczliki, larwy komarów, suche pokarmy, sałata, parzone płatki owsiane.

Rozmnażanie tych ryb akwariowych do tych czas miało charakter dość przypadkowy, a osobniki napotkane w handlu pochodzą z połowów w środowisku naturalnym. Głównym czynnikiem utrudniającym rozmnażanie w niewoli wydaje się być silny terytorializm, który bardzo utrudnia a najczęściej przeważnie uniemożliwia wspólną hodowlę dorosłych osobników. Dotychczasowe rozmnożenia tych ryb miały zwykle miejsce w specjalnie przygotowanych dużych ponad 400 l pojemności i długich ponad 2 m akwariach, przygotowanych w ten sposób, że poszczególne osobniki zajmowały swoje terytoria i nie widziały się nawzajem, co powodowało ograniczenie dominacji najsilniejszego. Pokarm był podawany w taki sposób, aby nie musiały spotykać się przy karmieniu. Woda w owych akwariach była zwykle bardzo miękka 4-5°n twardości ogólnej, twardość węglanowa zbliżona do 0, uboga w sole mineralne, lekko kwaśna o pH około 6,5, filtrowana przez torf, regularnie odświeżana, o temperaturze 26-28°C.

Samiec był przeważnie bardzo brutalny wobec samicy. W fermach produkujących ryby ozdobne na Dalekim Wschodzie rozmnaża się w warunkach pół naturalnych w stawach z przepływem wody.

Uwaga: oprócz omówionego wyżej grubowarga dwubarwnego w handlu akwarystycznym spotyka się czasami pochodzącego również z Tajlandii i osiągającego 8 cm długości Grubowarga Zielonego (Labeo Frenatus). Warunki jego hodowli są podobne. Wykazuje on jednak nieco mniejszą agresywność i w bardzo dużym akwarium, przy odpowiedniej liczbie kryjówek i urządzeniu, można hodować więcej egzemplarzy. Grubowarg Zielony rozmnaża się czasem w akwariach.

Rodzina Callichthyidae - Kirysowate