Akarka paskowana

Ryby akwariowe Akarka paskowana
Łacińska nazwa tej ryby akwariowej w świecie akwarystyki to Nannacara anomala Akarka paskowana. Pochodzą z zachodniej części Gujany.

Wygląd samiec ma grzbiet oliwkowobrunatny, boki ciała metaliczne, zielono i brązowo błyszczące, każda łuska z trójkątną, ciemną plamką. Na pokrywach skrzelowych ma lśniący rysunek, tęczówka oka ma czerwonawą. Górny brzeg płetwy grzbietowej jest błyszczący, czerwono błękitny. Samica tego gatunku jest bardziej gliniastożółta, bez mocnego połysku, w czasie rozrodczym na górnej połowie ciała ma ciemne, poprzeczne i podłużne pasy.

Długość ryby akwariowe tego gatunku dorastają do 8 cm, samica wyraźnie mniejsza.

Cechy płciowe samiec jest wyraźnie większy, bardziej kolorowo ubarwiony, z barwnym brzegiem płetwy grzbietowej. Końce płetw brzusznych, grzbietowej i odbytowej ma bardziej zaostrzoną.

Charakter poza okresem rozrodczym ryby akwariowe te są zgodne i spokojne, można je hodować w akwarium ogólnym. Najlepiej trzymać dobraną parę w towarzystwie innych gatunków o podobnych wymaganiach. Akarki trzymają się przeważnie w pobliżu dna. Bardzo lubią kryjówki pod dekoracyjnymi korzeniami. Prowadzą jednak dzienny, ruchliwy tryb życia i pomimo upodobania do kryjówek są w akwarium dobrze widoczne. W czasie rozrodczym opiekująca się młodymi rybkami samica staje się bardzo agresywna ! i atakuje inne ryby w akwarium, nawet znacznie od niej większe, a szczególnie samca, którego może nawet zabić.

Akwarium średnie lub duże, zalecane częściowo dobrze zarośnięte szeroko listnymi roślinami zacieniającymi dno. Niezbędne są kryjówki pod dekoracyjnymi, korzeniami, w łupinach orzechów lub leżących doniczkach.

Woda zalecana jest miękka, pH około 7, regularnie znacznie odświeżana !, filtrowana i napowietrzana, o temperaturze około 23-28°C.

Pokarm rureczniki, wazonkowce, rozwielitki, oczliki.

Rozmnażanie akwaryści uważają za niezbyt trudne. Para do tarła powinna dobrać się sama z gromadki wspólnie wychowywanych od młodego rybek akwariowych. Tak dobraną parę możemy potem hodować już oddzielnie w akwarium ogólnym. Jeśli mamy dobre warunki w akwarium do tarła może dojść już w akwarium ogólnym, lecz ze względu na trudności wychowu narybku, a także agresywność samicy w tym okresie, akarki najlepiej rozmnażać w specjalnie przygotowanym akwarium tarliskowym. Musi mieć ono pojemność co najmniej 50 l, być dokładnie wymyte i ustawione w pomieszczeniu w półcieniu. Podłoże powinno być z drobnego żwiru o możliwie ciemnej barwie, niezbędne kryjówki pod korzeniami, w łupinach orzechów kokosowych lub w leżących doniczkach. Oraz niezbędne również są szerokolistne rośliny i leżące na dnie płaskie kamienie. Woda powinna być miękka, twardość węglanowa poniżej 1°n, lekko kwaśna pH około 6,8, o temperaturze 25-28°C. Krótko przed tarłem następuje zmiana ubarwienia samicy, intensywniej pojawia się ciemny, kraciasty rysunek na górnej połowie ciała. Rybom dorosłym w akwarium tarliskowym podajemy rureczniki i wazonkowce, dbając o czystość i regularne odświeżanie wody. Ikra składana jest przeważnie na płaskim kamieniu, ale może być też na ściance kryjówki. Opiekę nad nią obejmuje samica, która silnie atakuje samca. Należy go wyłowić z akwarium! Wylęg larw następuje po 2-6 dniach w zależności od temperatury i twardości wody. Larwy przenoszone są przez samicę do wygrzebanego przez nią dołka w podłożu. Gdy młode rybki zaczynają pływać w pozycji horyzontalnej należy zacząć je karmić pyłem z larwami oczlików. W miarę ich wzrostu narybku zwiększamy wielkość pokarmu drobne rozwielitki i oczliki, siekane wazonkowce i rureczniki. Przez cały czas początkowego wychowu młodych rybek, przebywają one z samicą, która w dalszym ciągu opiekuje się nimi. Nie należy zapomnieć o dokarmianiu samicy. Jej instynkt opiekuńczy jest wyjątkowo silny i obserwowano niejednokrotnie, że samica, która straciła wskutek wypadku młode, opiekowała się gromadką rozwielitek. Ikra, larwy i narybek akarki paskowanej podobnie jak większości pielęgnicowatych są bardzo wrażliwe na niedobór tlenu. Dlatego też należy bezwzględnie dbać o natlenienie, świeżość i klarowność wody oraz czystość akwarium.