Akarka Paskowana Akary Paskowane

Łacińska nazwa w świecie akwarystyki to Nannacara anomala Akarka Pochodzą z zachodniej części pięknego miejsca w świecie zwanej Gujany.

Wygląd samiec ma grzbiet oliwkowobrunatny, boki ciała metaliczne, zielono i brązowo błyszczące, każda łuska z trójkątną, ciemną plamką. Na pokrywach skrzelowych ma lśniący rysunek, tęczówka oka ma czerwonawą. Górny brzeg płetwy grzbietowej jest błyszczący, czerwono błękitny. Akarka Paskowana Samica tego gatunku jest bardziej gliniastożółta, bez mocnego połysku, w czasie rozrodczym na górnej połowie ciała ma ciemne, poprzeczne i podłużne pasy.

Długość tego gatunku dorastają do 8 cm, samica wyraźnie mniejsza.

Cechy płciowe samiec jest wyraźnie większy, bardziej kolorowo ubarwiony, z barwnym brzegiem płetwy grzbietowej. Końce płetw brzusznych, grzbietowej i odbytowej ma bardziej zaostrzoną.

Charakter poza okresem rozrodczym są zgodne i spokojne, można je hodować w akwarium ogólnym. Najlepiej trzymać dobraną parę w towarzystwie innych gatunków o podobnych wymaganiach. Akarki trzymają się przeważnie w pobliżu dna. Bardzo lubią kryjówki pod dekoracyjnymi korzeniami. Prowadzą jednak dzienny, ruchliwy tryb życia i pomimo upodobania do kryjówek są w akwarium dobrze widoczne. W czasie rozrodczym opiekująca się młodymi rybkami samica staje się bardzo agresywna ! i atakuje inne ryby w akwarium, nawet znacznie od niej większe, a szczególnie samca, którego może nawet zabić.

Akwarium średnie lub duże, zalecane częściowo dobrze zarośnięte szeroko listnymi roślinami zacieniającymi dno. Niezbędne są kryjówki pod dekoracyjnymi, korzeniami, w łupinach orzechów lub leżących doniczkach.

Woda zalecana jest miękka, pH około 7, regularnie znacznie odświeżana !, filtrowana i napowietrzana, o temperaturze około 23-28°C.

Pokarm rureczniki, wazonkowce, rozwielitki, oczliki.

Rozmnażanie akwaryści uważają za niezbyt trudne. Para do tarła powinna dobrać się sama z gromadki wspólnie wychowywanych od młodego rybek akwariowych. Tak dobraną parę możemy potem hodować już oddzielnie w akwarium ogólnym. Jeśli mamy dobre warunki w akwarium do tarła może dojść już w akwarium ogólnym, lecz ze względu na trudności wychowu narybku, a także agresywność samicy w tym okresie, akarki najlepiej rozmnażać w specjalnie przygotowanym akwarium tarliskowym. Musi mieć ono pojemność co najmniej 50 l, być dokładnie wymyte i ustawione w pomieszczeniu w półcieniu. Podłoże powinno być z drobnego żwiru o możliwie ciemnej barwie, niezbędne kryjówki pod korzeniami, w łupinach orzechów kokosowych lub w leżących doniczkach. Oraz niezbędne również są szerokolistne rośliny i leżące na dnie płaskie kamienie. Woda powinna być miękka, twardość węglanowa poniżej 1°n, lekko kwaśna pH około 6,8, o temperaturze 25-28°C. Krótko przed tarłem następuje zmiana ubarwienia samicy, intensywniej pojawia się ciemny, kraciasty rysunek na górnej połowie ciała. Rybom dorosłym w akwarium tarliskowym podajemy rureczniki i wazonkowce, dbając o czystość i regularne odświeżanie wody. Ikra składana jest przeważnie na płaskim kamieniu, ale może być też na ściance kryjówki. Opiekę nad nią obejmuje samica, która silnie atakuje samca. Należy go wyłowić z akwarium! Wylęg larw następuje po 2-6 dniach w zależności od temperatury i twardości wody. Larwy przenoszone są przez samicę do wygrzebanego przez nią dołka w podłożu. Gdy młode rybki zaczynają pływać w pozycji horyzontalnej należy zacząć je karmić pyłem z larwami oczlików. W miarę ich wzrostu narybku zwiększamy wielkość pokarmu drobne rozwielitki i oczliki, siekane wazonkowce i rureczniki. Przez cały czas początkowego wychowu młodych rybek, przebywają one z samicą, która w dalszym ciągu opiekuje się nimi. Nie należy zapomnieć o dokarmianiu samicy. Jej instynkt opiekuńczy jest wyjątkowo silny i obserwowano niejednokrotnie, że samica, która straciła wskutek wypadku młode, opiekowała się gromadką rozwielitek. Ikra, larwy i narybek akarki paskowanej podobnie jak większości pielęgnicowatych są bardzo wrażliwe na niedobór tlenu. Dlatego też należy bezwzględnie dbać o natlenienie, świeżość i klarowność wody oraz czystość akwarium.