Wielkości akwariów

Przy szczegółowych opisach w dalszej części strony przyjęto następujące klasy wielkości akwariów:
  • bardzo małe akwarium (do 20 l. pojemności)
  • małe akwarium (21 - 40 l.)
  • średnie akwarium (41 - 80 l.)
  • duże akwarium (81 - 120 l.)
  • bardzo duże akwarium (121-200 l.) i specjalnie duże (powyżej 200 l. pojemności)
http://ryby-akwariowe.blogspot.com/2009/11/310.html
http://ryby-akwariowe.blogspot.com/2009/11/311.html
http://ryby-akwariowe.blogspot.com/2009/11/313.html