Miedzik Obrzeżony

Hasemania nana, pochodzenie zlewisko rzeki San francisco w południowo-wschodniej Brazylii. Boki ciała srebrzystozielonkawe ze złocistawymi odcieniem. Ciemny podłużny pasek biegnie przez płetwę ogonową i ciągnie się aż do wysokości płetwy grzbietowej. U nasady płetwy ogonowej, nad i pod ciemnym paskiem, znajduje się złocista plama.


Ryby akwariowe Miedzik Obrzeżony
Płetwy grzbietowa, ogonowa i odbytowa są żółtobrunatne z porcelanowymi białymi końcami. Płetwy piersiowe i brzuszne lekko żółtawe, źrenica oka srebrzysta. Ciało dorosłego samca ma piękny miedzianozłoty pysk, samica jest bardziej żółtawosrebrzysta.

Długość do 5 cm, w akwariach przeważnie nie przekracza 4 cm.

Cechy płciowe samiec smuklejszy, samica pełniejsza w partii brzusznej. Poza tym różnice w ubarwieniu.

Charakter jak Zwinnik Costello, ale nie tak płochliwy.

Akwarium jak neon innesa.

Woda miękka lub średnio twarda, pH około 7, stara, regularnie nieznacznie odświeżana, o temperaturze 20-25 C i krystalicznie przezroczysta.

Pokarm jak Zwinnik Costello.

Rozmnażanie twardość ogólna wody 4-6 n, twardość węglanowa poniżej 0,5 n, pH 6,5, temperatura 25-26 C. Akwarium tarliskowe i postępowanie z rybkami akwariowymi podobnie, jak w przypadku zwinnika Costello.
Samce miedzika można odławiać siatką. Tarło następuje zwykle wieczorem w nieco przytłumionym świetle. Dalsze postępowanie, jak u neon Innesa, z tym że akwarium nie wymaga zaciemnienia. W praktyce rozmnażanie miedzika obrzeżonego jest znacznie łatwiejsze, niż podawanych jako "wzorcowe" Zwinnika Costello i Neona Innesa.