Bystrzyk Pięknopłetwy

Ryby akwariowe Bystrzyk Pięknopłetwy
Hyphessobrycon Pulchripinnis, pochodzenie pochodzi z Ameryki Południowej, prawdopodobnie z dorzecza Amazonki, ale miejsce jego znalezienia nie jest dokładniej znane.

Wygląd ciało lekko przezroczyste, o szarożółtym zabarwieniu. Brzuch błyszczący, srebrzysty. Górna część tęczówki oka jest błyszcząca, czerwona. Płetwy żółtawe; grzbietowa w górnej części, a odbytowa w dolnej - czarna. Pierwsze promienie płetwy odbytowej są jaskrawożółte.

Długość do 5 cm, przeważnie jednak nie przekracza 4 cm.

Cechy płciowe ciemny brzeg płetwy odbytowej u samicy tylko wąsko przyczerniony, u samca szerzej i mocniej czarny. Samiec szczuplejszy, samica ,,pełniejsza" w partii brzusznej.

Charakter jak neon Innesa.

Akwarium jak neon Innesa.

Woda w akwarium: miękka; pH około 7 krystalicznie przezroczysta, stara, regularnie nieznacznie odświeżana; o temperaturze 23-25°C

Pokarm rureczniki, wazonkowce, oczliki, rozwielitki, suche pokarmy, sałata, parzone płatki owsiane. Ryby te lubią również obgryzać niektóre delikatne rośliny - szczególnie chętnie liście niektórych wywłóczników.

Rozmnażanie dość trudne z powodu kłopotów z dobraniem właściwej pary. Ryby powinny być trzymane w optymalnych warunkach i obficie karmione urozmaiconym pokarmem. Szczególnie wskazany jest dodatek pokarmu roślinnego. Przy odpowiednim karmieniu brzuszki przynajmniej niektórych samic wypełniają się ikrą i osobniki te są wycierane przez samce w akwarium ogólnym. Te spontaniczne tarła zachodzą zwykle po odświeżeniu wody, w godzinach rannych lub przedpołudniowych. Obserwacje autora sugerują, że stymulująco działa tutaj wąska wiązka promieni słonecznych oświetlająca „punktowo" akwarium, którego pozostałe partie powinny pozostawać w cieniu. Tarła ryb należy dyskretnie obserwować i do rozmnażania wybrać tę parę, która obficie składa ikrę. Ikra koloru lekko żółtawego jest wydalana do wody w pobliżu gałązek miękkolistnych roślin. Po skończonym tarle wybraną parę przenosimy do oddzielnego, dużego akwarium, gdzie zapewniamy jej optymalne warunki. Z reguły po kilkunastu dniach ryby są znowu gotowe do tarła. Tak długo, jak długo planujemy wycieranie dobranej pary, oddzielamy ją od swych pobratymców. Akwarium tarliskowe przygotowujemy w podobny sposób, jak w przypadku zwinnika Costello. Woda w akwarium tarliskowym powinna być bardzo miękka do miękkiej (twardość ogólna 4-8°n, twardość węglanowa równa zero), lekko kwaśna (pH około 6,8), o temperaturze 27-28°C, idealnie przezroczysta. Wodę przygotowujemy podobnie, jak u neona Innesa, z tym że nie wskazany jest zbyt duży dodatek garbników. Przenoszenie ryb do akwarium tarliskowego, postępowanie z nimi oraz wychów narybku, jak u neona Innesa. Bystrzyk pięknopłetwy jest często bardzo produktywny, co należy mieć na uwadze przy przekwaterowywaniu narybku do większego akwarium. Uwaga: bystrzyk pięknopłetwy jest delikatnie zbudowaną rybką akwariową, bardzo wrażliwą na uszkodzenia przy wyławianiu oraz transporcie.

http://ryby-akwariowe.blogspot.com/2009/11/273.html
http://ryby-akwariowe.blogspot.com/2009/11/273.html
http://ryby-akwariowe.blogspot.com/2009/11/274.html