Przegląd ryb chodowanych w akwarium

Ryby akwariowe - przegląd ryb chodowanych w akwarium
Przywóz dzikich ryb z naturalnych obszarów występowania dla celów akwarystycznych rozpoczął się w 1869 roku, a pierwszym gatunkiem był sprowadzony do Francji z Dalekiego Wschodu wielkopłetw wspaniały. Jeszcze w tym samym roku został on rozmnożony w niewoli przez francuskiego przyrodnika P. Carbonniera. Datę te możemy uznać za początek hodowli akwarystycznej. Z biegiem lat liczba sprowadzonych gatunków ciągle rosła. Próbowano również hodować w akwariach ryby rodzime. W obecnych czasach proces poszukiwania i importu nowych ryb dla celów akwarystycznych przybrał szczególnie duże rozmiary. Sytuacji takiej sprzyja dostępność szybkiego transportu lotniczego. Literatura wzmiankuje o ponad 5000 gatunków ryb słodkowodnych, które były lub są hodowane akwariach, przy czym liczba ta wcale nie wydaje się być ostateczną.

Pomimo tej znacznej liczby gatunków stałe "prawo obywatelstwa" w akwariach zdobyło sobie zaledwie kilkaset, a pozostałe zostały zapomniane ze względu na zbyt mało efektowny wygląd lub trudności hodowlane. W przypadku szczególnie efektownych i przydatnych do hodowli akwaryjnej gatunków włożono nieraz wiele trudu, aby opanować technikę ich rozmnażania w niewoli. Wiele jednak rozmnaża się w niewoli słabo lub wcale, a istniejący na nie popyt zaspokaja się odłowami w naturalnych środowiskach. Za granicą istnieją specjalne firmy zajmujące się importem ryb z naturalnych obszarów ich występowania i rozmnażania do celów handlowych. Główne ośrodki rozmnażania znajdują się w południowo-wschodniej Azji, gdzie warunki klimatyczne, jakość wody i tania siła robocza szczególnie temu sprzyjają. Sporo hodowli znajduje się też w południowej części USA (głównie na Florydzie). W Europie ryby dla celów handlowych rozmnaża się na mniejszą skalę, ale również warte odnotowania są sukcesy akwarystów niemieckich. Rynek krajowy jest pod względem bogactwa oferowanych gatunków  bez  porównania  uboższy,  niż  zachodnioeuropejski  czy amerykański. Główną przyczyną tego stanu rzeczy jest prawie całkowity brak importu - jesteśmy niejako "skazani" na to co zostanie rozmnożone w kraju. Czasem spotyka się import z hodowli z  NRD; import z odłowów lub hodowli w tropikach jest tylko wyjątkowy i bardzo kosztowny. Ujemną stroną takiego stanu rzeczy jest oczywiście stosunkowo mała liczba  możliwych do kupienia gatunków; dodatnią to, że ryby te lepiej znoszą nasze lokalne warunki (woda!), niż okazy bezpośrednio importowane z tropików, zostały bowiem już nieco do nich  przyzwyczajone w  procesie  hodowli i rozmnażania. W krajowym handlu akwarystycznym regularnie spotyka się zaledwie kilkadziesiąt gatunków, a kilkadziesiąt dalszych spotyka się mniej lub bardziej okresowo.

Poniżej dokonamy przeglądu częściej spotykanych w handlu gatunków ryb akwariowych. Zamieszczono również wiele gatunków jeszcze rzadkich w kraju, ale wyjątkowo pięknych lub interesujących. Wybór ten jest oczywiście w pewnym stopniu odbiciem indywidualnego gustu autora.

Rodzina: Characidae: Kąsaczowate: