Smuklak kropkowany

Smuklak kropkowany Copeina guttata, pochodzenie Smuklaki Kropkowane występują w środkowej Amazonce i jej dopływach.

Wygląd Smuklak różnią się wyglądem samca od samicy Grzbiet samca jest brunatnaw ozielonkawy, boki ciała błyszczą jasno błękitno i zielono błękitno w szczególności w odbitym świetle, brzuch białawy. Wzdłuż boków ciała ciągnie się kilka rzędów czerwonych do fioletowych plamek, z których wszystkie znajduje się na osobnej łusce. Płetwa grzbietowa jest żółta z czarną plamą, płetwy ogonowa, odbytowa i brzuszne są żółte z pomarańczowym brzegiem. Samica jest ubarwiona bardziej blado, rzędy plamek na bokach ciała są mniej wyraźne.

Długość tego gatunku dorastają do 15 cm, w akwariach z reguły nie przekracza 8 cm.

Cechy płciowe widać różnice w ubarwieniu.

Charakter są to ryby zgodne i towarzyskie, ale równocześnie płochliwe. Powinniśmy trzymać gromadkę rybek, które najchętniej pozostają w wolnej przestrzeni, w podpowierzchniowej i środkowej warstwie wody. Bardzo dobrze skaczą akwarium musi być bardzo dokładnie przykryte !

Akwarium duże do specjalnie dużego, rośliny o dużych liściach, możliwie ciemne podłoże. Wymagają dużo miejsca do pływania w górnej warstwie wody, potrzebują rośliny pływające.

Woda wymagają miękką wodę, pH 6-7 regularnie odświeżana, wymagany dodatek garbników, o temperaturze 22-28°C.

Pokarm drobne owady !, larwy komarów !, rureczniki, wazonkowce, rozwielitki, oczliki, suche pokarmy.

Rozmnażanie tych ryb akwariowych jest niezbyt trudne, a przy tym dość ciekawe. Niezbędne jest obszerne akwarium tarliskowe co najmniej 15 dcm2 powierzchni, przy poziomie wody około 25 cm. Na dnie akwarium warstwa odkażonego wrzątkiem, drobnoziarnistego piasku z położonymi na nim pojedynczymi, płaskimi kamieniami. Zalecane jest możliwie ciemna barwa piasku i kamieni. Akwarium tarliskowe stawiamy w miejscu oświetlonym rozproszonym światłem. Wypełniamy je miękką twardość węglanowa poniżej 2°n, lekko kwaśną pH około 6,5 wodą, z dodatkiem garbników. Temperatura powinna wynosić 24-28°C. Parę tarlaków selekcjonujemy spośród stadka hodowanych ryb akwariowch, najlepiej musi to być para, która już w akwarium ogólnym wykazuje zainteresowanie sobą. Tarło zaczyna się zwykle pod wieczór, a ikra składana jest na leżącym kamieniu albo częściej ! w wykopanym przez zagłębieniu w piasku. Według niektórych akwarystów w dołku tym bywa ikra przysypywana przez samca około centymetrową warstwą piasku. Samiec przejmuje opiekę nad ikrą, samicę możemy odłowić, gdy jest przez niego prześladowana. Larwy tych ryb akwariowych lęgną się przeważnie po około 24 godzinach. Gdy młode rybki akwariowe rozpoczynają pływać w pozycji horyzontalnej przeważnie na 4-5 dzień po odbytym tarle wyławiamy samca i rozpoczynamy karmienie pyłem zawierającym larwy oczlików. nie przysparzają problemu podczas wychowu, lecz nie lubią one jednak wahań temperatury wody w akwarium.

http://ryby-akwariowe.blogspot.com/2010/06/ukosnik-ozdobny.html

http://ryby-akwariowe.blogspot.com/2009/10/smuklen-pryskacz.html

http://ryby-akwariowe.blogspot.com/2009/10/drobnoustek-obrzezony.html