Ciekawe rybki akwaryjne jakie można hodować

W domach można hodować wiele różnych zwierząt, które można kupić w sklepie zoologicznym np. rybki akwaryjne, hoduje się je w akwarium nigdy w kuli. Rybki akwariowe są zwierzętami bardzo pięknymi, które mogą służyć jako ozdoba w pokoju. Wymagają regularnej systematycznej pracy nad akwarium i ich specjalnym środowiskiem.

Wygląd, opis zbrojnika akwaryjnego niebieskiego.

Głowa jest dość szeroka i duża, od głowy aż do płetwy ogonowej ciało się zwęża. Płetwy piersiowe i brzuszne przeważnie szerokie i okazałe, płetwa ogonowa oraz grzbietowa są wysokie. Zbrojnik niebieski posiada również płetwę tłuszczową.

Zbrojniki niebieskie dorastają do 12, 13 cm. Są spokojne i nieagresywne w stosunku do innych ryb akwariowych, z wyjątkiem innych osobników gatunku w akwarium. Nawet, jeżeli mamy parkę, musimy poczekać, aż wyznaczą sobie terytorium.

Zbrojniki są rybami jajrodnymi, składają ikrę. Po jej złożeniu przez samicę, tata przejmuje kierownicę i opiekuje się nią jak zawodowiec, aż do wyklucia się młodych.

Ciekawe rybki akwaryjne jakie można hodować
Jest łagodną rybą, dobrze nadającą się do większości akwariów. Większość dnia spędza w ukryciu i zaciemnionych miejscach. Idealne są do tego skalne kryjówki, zakamarki wśród korzeni lub roślin. Jeśli takich miejsc brakuje w akwarium glonojada można często spotkać ukrytego za elementami wyposażenia, np. za rurą od filtra, grzałką itp. Glonojady są dosyć tolerancyjne jeśli chodzi o warunki, dlatego można je spotkać w praktycznie każdym akwarium.

Gupiki, jak hodować własne ciekawe odmiany i standardy

Genetyką nazywamy naukę biologiczną, zajmującą się badaniem dziedziczności i zmienności organizmów roślinnych i zwierzęcych. Tłumaczy nam ona, dlaczego dzieci są podobne, choć nie identyczne, do rodziców, dlaczego wszystkie osobniki jednego gatunku są do siebie podobne, a zarazem różne od osobników innego gatunku, choćby bardzo zbliżonego. Tłumaczy również, dlaczego możliwe jest pojawianie się wśród tego samego gatunku osobników odmiennych pod względem jakiejś cechy.

W świadomej hodowli, obojętnie czy będzie to hodowla ryb akwaryjnych, koni czy roślin uprawnych, korzystamy zarówno z jednego jak i z drugiego kierunku badań, prowadzonych przez genetyków. W pewnych wypadkach, gdy zależy nam na utrzymaniu w następnych pokoleniach jakiejś cechy, np. czarnego zabarwienia u skalara, stosujemy metody prowadzące do zapewnienia występowania tej cechy u maksymalnej ilości potomstwa. W innych zaś, stosując inne metody, dążymy do wytworzenia nowej, niespotykanej dotychczas, a korzystnej z pewnych względów cechy, np. nowego kształtu płetwy grzbietowej, rozwidlenia ogona, czy uzyskania nowego, normalnie nie występującego u danego gatunku, zabarwienia.

Wiemy, że wszystkie wyższe organizmy, zarówno roślinne jak i zwierzęce, rozwijają się z jednej komórki, pochodzącej z połączenia dwóch komórek zwanych gametami, jednej wyprodukowanej przez matkę (tzw. jaja) i drugiej, wyprodukowanej przez ojca (tzw. plemnika). Połączona komórka nazywana jest zygotą. Z zygoty rozwija się całkowity organizm, składający się nieraz z wielu milionów różnego rodzaju komórek, które powstają z podziału, a więc można powiedzieć, że wszystkie pochodzą od zygoty.

Jeżeli w każdym wypadku z zapłodnionego jaja gupika powstaje gupik, a z zapłodnionego jaja skalara powstaje skalar, to możemy z całą pewnością stwierdzić, że w zygocie istnieje pełna informacja, jak ma być ostatecznie ukształtowany cały organizm. Wiadomo również, że jeżeli rodzice różnią się między sobą jakimiś cechami (np. barwą, kształtem płetw itp.) to dzieci mogą się różnić między sobą, niektóre są podobne do matki, inne do ojca lub też są pośrednie między nimi.

Mogą pojawić się również osobniki niepodobne ani do ojca, ani do matki, wykazujące natomiast jakąś nową, nie spotykaną dotychczas cechę. Bywa również tak, że rodzice są pod względem pewnej cechy identyczni (np. dwa tzw. dymne skalary) natomiast wśród ich dzieci spotykamy osobniki różne (w naszym przykładzie otrzymamy skalary czarne, dymne oraz o zabarwieniu normalnym, tzw. dzikim).

Aby te zjawiska wytłumaczyć, należy w pierwszym rzędzie zapoznać się w dużym skrócie z budową komórek oraz procesami zachodzącymi w czasie podziału i łączenia się komórek rozrodczych.

Podstawowymi składnikami komórki są plazma i jądro. Choć otaczająca jądro plazma bierze również udział w procesach dziedziczenia, jednak zasadnicze znaczenie ma w tym wypadku jądro: obserwowane pod mikroskopem jest bezbarwne, ale po zabarwieniu widoczna jest w jego wnętrzu siateczka substancji zwanej chromatyną. W czasie podziału komórki musi dojść również do podziału jądra. W trakcie podziału chromatyna zagęszcza się i powstają z niej podłużne utwory, zwane chromosomami.

Poszczególne chromosomy różnią się między sobą długością, grubością, kształtem i przewężeniami. Zaobserwowano, że każda komórka danego organizmu posiada taką samą ilość takich samych chromosomów. Stwierdzono również, że ilość chromosomów jest dla danego gatunku stała, dalej, że jest to ilość parzysta i że zawsze znajdują się po dwa chromosomy identyczne.

Bojownik syjamski warunki życia

Bojowniki są bardzo wrażliwe na niską lub zmienna temperaturę, powinna ona wynosić 25-29ºC. Zbytnie wahania temperatury powodują stres oraz osłabiają odporność na różnego rodzaju choroby.

Akwarium powinno mieć powyżej 20 litrów. Bojowniki lubią dużo roślin, co w bojownikariach jest wskazane. W akwariach ok. 25l nie powinien mieć towarzystwa w postaci ryb. Ewentualnie mogą z nim być krewetki. W większych akwariach, może być z innymi rybami.

Należy pamiętać, by rybki, które towarzyszą bojownikowi nie były zbyt małe, ponieważ mogą zostać uznane jako pokarm. Jeśli jakość wody jest ogólnie dobra, jej parametry nie są istotne, nie powinna być jednak zbyt twarda ani o skrajnym odczynie pH.

Jak każda ryba labiryntowa powinien mieć dostęp do powietrza atmosferycznego którym dodatkowo oddycha. W jednym akwarium można hodować pojedynczego samca, a nawet samca i kilka samic (na harem dobrze przeznaczyć akwarium powyżej 45 litrów).

W zbiorniku powinny się znaleźć rośliny sięgające powierzchni wody, ale również tworzące zarośla, w których bojowniki będą mogły się ukryć.

Niektórzy mówią też, że bojowniki nie wymagają filtra, co również jest nieprawdą. Filtr jest konieczny dla dobrego samopoczucia naszej rybki. Bojowniki nie wymagają napowietrzania, ponieważ oddychają tlenem atmosferycznym tak jak wszystkie labiryntowate.http://ryby-akwariowe.blogspot.com/2012/01/porady-na-temat-wyboru-ryb-do-akwarium.html
http://ryby-akwariowe.blogspot.com/2012/01/uniknij-agresji-pomiedzy-rybami-w.html
http://ryby-akwariowe.blogspot.com/2012/01/w-odpowiedniej-temperaturze-hoduj-rybki.html