Molinezja black molly

Molinezja Black Molly nie występuje w naturze, ma ją sklep akwarystyczny. Prawdopodobnie jest wyselekcjonowaną odmianą w akwariach, melanistyczną odmianą molinezji ostroustej Poecilia sphenops. Spośród przodków odmian hodowanych przez akwarystów obecnie w akwariach, nie można również wyłączyć molinezji żaglopłetwej Poecilia velifera.

Ryby akwariowe Molinezja Black Molly
Wygląd rasowe osobniki są smoliście czarne, jednakże w potomstwie spotyka się nie raz mniej ozdobne osobniki z jaśniejszymi plamami. Szczególnie bardzo dekoracyjną formą jest o wydłużonych końcach płetwy ogonowej, zwana niekiedy molinezja księżycową.

Długość ryby akwariowe tego gatunku dorastają do 7 cm, a osobniki o żaglowej płetwie grzbietowej może wyrastać do 12 cm.

Cechy płciowe samiec ma płetwę odbytową przekształconą w gonopodium.

Charakter jest to ryba akwariowa zgodna i towarzyska, najlepiej trzymać kilka osobników.

Akwarium średnie lub duże, częściowo dobrze zarośnięte, jasno oświetlone.

Woda zalecana średnio twarda do bardzo twardej, o lekko zasadowym odczynie pH 7,2-7,7, stara regularnie nieznacznie odświeżana, o temperaturze 23-28°C. Zalecany jest niewielki dodatek soli kuchennej do wody (dwie płaskie łyżeczki na 100 I wody).

Pokarm rureczniki, wazonkowce, rozwielitki, oczliki, suche pokarmy, sałata !, parzone płatki owsiane !, glony !.

Rozmnażanie jak u mieczyka Hellera. Tyle że temperatura i właściwości wody takie same, jak dla dorosłych molinezji.

Molinezja Żaglopłetwa