Akwarystyka Akwarium tarliskowe cz. 5

Naświetlenie promieniami ultrafioletowymi należy przeprowadzać na 1-2  dni wpuszczeniem tarlaków. Promieniowanie UV ma zabójcze właściwości mikroorganizmów. Rozkłada także wiele wielkocząsteczkowych związków chemicznych (np.: wiele białek koloidowych). Powoduje więc częściową sterylizację wody i akwarium. Jest to szczególnie pożądane przy rozmnażaniu ryb o dużej wrażliwości ikry na mikroorganizmy i tym samym szczególnie godne polecenia wszędzie tam, gdzie niezbędne jest również odkażanie akwarium tarliskowego, co podano w przepisach szczegółowych. Wskazane jest również przy przygotowaniu naczyń do sztucznej inkubacji ikry. Właściwy czas naświetlania można obliczyć z wzoru:

t= 2000/W

gdzie: t - czas naświetlania (w min.), W - moc źródła UV (w watach).

Gdy akwarium tarliskowe odstoi już z woda zalecane 6-7 dni, a warunki fizyko-chemiczne są ustalone i właściwe, można wpuścić do niego przeznaczone do tarła ryby akwariowe. Szczegóły odnośnie do zestawu i sposobu doboru ryb do tarta podano w szczegółowych przepisach rozmnażania poszczególnych gatunków. Ogólną regułą jest, aby tarlaki nie były ze sobą zbyt blisko spokrewnione, gdyż może to prowadzić do trudności w samym przebiegu tarła, rozwoju zarodków oraz larw i narybku. Wśród narybku może występować wiele osobników z wrodzonymi wadami rozwojowymi i rośnie on wolniej, a często może być skarlały. Natomiast potomstwo nie spokrewnionych ze sobą rodziców charakteryzuje się zwykle szybszym wzrostem i zwiększoną żywotnością (efekt heterozji). Zwykle przenosimy tarlaki wieczorem, gdy już śpią i są łatwiejsze do wyłowienia. Przez noc przyzwyczajają się do nowego pomieszczenia, a następnego dnia są już "zadomowione" i często następuje tarło Wielokrotnie jednak tarło następuje& nieco później. Podano to w przepisach szczegółowych. Tarlaki przenosimy zawsze "na sucho",tzn. bez wody z poprzedniego akwarium, z zachowaniem znacznej ostrożności i delikatności.

Zaloty i tarło ryb akwariowych są najczęściej bardzo widowiskowe i interesujące. Przy wszelkich obserwacjach należy jednak zachować dużą ostrożność, unikać gwałtownych ruchów, trącania akwarium, zmian natężenia światła itp. Po skończonym tarle ryby wyłowić odkażonym sprzętem (zwykle jest to odkażona wrzątkiem siatka tylko samców niektórych gatunków nie powinno się wyławiać siatką, co podano w przepisach szczegółowych). Oczywiście nie wyławia się ryb, które opiekują się ikrą. Po wyłowieniu tarlaków akwarium tarliskowe należy lekko - a w przypadku gatunków, których ikra jest wrażliwa na światło - całkowicie zaciemnić. Zostało to podane w przepisach szczegółowych. Tylko ryby opiekujące się ikrą nie wymagają zaciemnienia akwarium ze złożoną ikrą. U wielu gatunków stosuje się dodawanie do wody środków chemicznych hamujących rozwój mikroorganizmów zabójczych dla rozwijających się zarodków. Nie jest to konieczne, jeżeli akwarium tarliskowe i woda są przygotowane starannie i czysto, a w wodzie nie jest rozpuszczony nadmiar soli mineralnych.

http://ryby-akwariowe.blogspot.com/2009/11/311.html
http://ryby-akwariowe.blogspot.com/2009/11/313.html