Akwarium tarliskowe cz. 2

Zamiast akwarium szklanego można również używać do rozmnażania ryb akwarium zrobionego z tworzyw sztucznych. Szczególnie wygodne jest to w wypadku niewielkiego akwarium, gdy istnieje konieczność jego odkażania (np.: przy rozmnażaniu niektórych kąsaczowatych). Zamiast odkażania chemicznego można zrobić to wrzątkiem, co jest bardzo trudne przy akwariach szklanych, które łatwo pękają pod wpływem gorącej wody. Używanie akwarium tarliskowego z tworzyw sztucznych należy wypróbować doświadczalnie, gdyż brak jest konkretnych danych o przydatności różnych tworzyw. Generalnie należy używać przezroczystych tworzyw, o których wiadomo, że są nietoksyczne i nie nadaj zapachu przechowywanej żywności. Odkażanie wrzątkiem należy przeprowadzać w ten sposób, aby nie spowodować odkształcenia tworzywa (odpowiednia długość okresu kontaktu z nalaną gorącą wodą!).

Nie dla wszystkich ryb bezwzględnie koniecznym jest całkowicie szklane akwarium tarliskowe. Wymóg taki został zaznaczony przy szczegółowych opisach rozmnażania. Praktycznie, w przypadku gdy nie jest koniecznym bardzo duże akwarium tarliskowe, najlepiej używać całkowicie szklanego, którego zrobienie lub kupienie nie przedstawia dzisiaj żadnych trudności. Tylko w przypadku bardzo dużych akwariów tarliskowych mogą zaistnieć utrudnienia z powodu braku odpowiednio grubych szyb. Jeżeli pozwala na to wrażliwość ikry i larw na szkodliwe związki chemiczne, można użyć akwarium ramowego. Zawsze jednak musi to być akwarium stare, używane od kliku  lat,  gdzie woda  zdążyła  już w  dużym  stopniu  wypłukać szkodliwe składniki zawarte w kicie i farbach.

Każde akwarium tarliskowe musi być przykryte szybą, podobnie jak to ma miejsce przy akwariach dekoracyjnych i hodowlanych. Niezwykle ważne jest też właściwe jego ustawienie niezbędne jest spokojne otoczenie. Najlepiej zasłonić akwarium tarliskowe prowizorycznym parawanem, tak aby tarlaki nie byty niepokojone refleksami światła, gwałtownymi zmianami jego natężenia w otoczeniu, ruchem poza akwarium itp. Warunek spokoju uznać należy za jeden z najbardziej podstawowych!

Wielkość akwarium tarliskowego jest z jednej strony uwarunkowania wymaganiami określonego gatunku ryby, a z drugiej strony możliwościami właściwego przeprowadzenia odpowiednich prac przez hodowce przy jego zakładaniu i późniejszej obsłudze. Generalnie nie dla ryb korzystne jest jak największe akwarium tarliskowe, a dla hodowcy jak najmniejsze. Wybór jest kompromisem miedzy tymi dwoma skrajnościami, Najmniejsze, zdające jeszcze egzamin praktyczny wielkości akwariów tarliskowych, podano w szczegółowych opisach rozmnażania poszczególnych gatunków ryb. Należy pamięta, że w zbyt małych akwariach rozród ryb jest utrudniony, a dla wielu gatunków wręcz niemożliwy.

Temperaturę w akwarium tarliskowym utrzymuje się za pomocą typowych grzałek stosowanych w akwarystyce. Najkorzystniejsze jest stosowanie grzałki podłączonej do termostatu. Gdy nie mamy takiej możliwości, to stosunkowo najpraktyczniejsza jest grzałka solna, która umożliwia dość precyzyjną regulację temperatury. Hodowcy profesjonalni z reguły umieszczają akwarium tarliskowe w miejscu o odpowiedniej temperaturze i nie używają wtedy grzałki. W warunkach domowych sposób ten może być jednak zbyt kłopotliwy w stosowaniu.

Wiele gatunków ryb zjada swoją ikrę, a jest ona szczególnie zagrożona  w akwarium tarliskowym bez podłoża ze żwiru. Dla ochrony jej przed tarlakami stosuje się ruszty ikrowe . Są to konstrukcje, które umożliwiają swobodne opadanie ziaren ikry na dno akwarium tarliskowego, uniemożliwiając równocześnie dostęp do nich dorosłym rybom akwariowym. Stosuje się siatki plastikowe rozpięte na ramce z wygiętej rurki szklanej lub nierdzewnego drutu stalowego.