Powstanie akwarystyki

Bardzo trudno jest podać dokładną datę powstania akwarystyki, gdyż pierwsze zapisy o akwariach i rybach akwariowych w nich hodowanych pochodzą już ze staro­żytnych Chin. Ryby akwariowe dopiero w XIX wieku w Europie wzbudziły zainteresowanie i podjęto się tym rodzajem hodowli, wtedy wielu podróżników i badaczy zaczęło przywozić ciekawe gatunki rybek i starało się je jak najdłużej utrzymać przy życiu i hodować. Powiązane to jest również z historią powstania ogrodów zoologicznych.

Biorąc pod uwagę wartość dekoracyjną, akwaria są początkowo wielką piękną ozdobą w willach bogatych osobistości, a później stają się coraz bardziej popularne w śród ludzi. W naszym kraju akwarystyka zagościła i zaczęto zajmować się rybami akwariowymi już w połowie XIX wieku.

W okresie ostatnich latach obserwuje się duży stały wzrost zainteresowania akwarysty­ką, szczególnie wśród ciekawej młodzieży. Niestety, początkującym akwarystą najczęściej przysparza dużo problemów znalezienie wiadomości o tym, jak należy zakładać akwarium z rybkami i jak je dalej pielęgnować i dbać o nie. Strona, którą oddaje do rąk Czytelnika ma na celu uzupełnić ten niedobór wiadomości. Stworzona ona została z myślą przede wszystkim jako poradnik dla początkujących akwarystów i nie tylko. Starałem się w niej umieścić jak najwięcej informacji, głównie z zakresu zagadnień dotychczas rzadko uwzględnianych w tego rodzaju publikacjach, jak chemia wody, warunki fizyczne i biologiczne w akwarium.

Twierdze, że zastosowanie tych zaleceń i własne doświadczenie pozwo­lą każdemu łatwiej bliżej zapoznać się z akwarystyką. Nie tylko pobudza ona zainteresowanie biologią i geografią, ale bardzo mocno ułatwia zrozumienie praw przyrody. Opieka nad akwarium uczy również młodego człowieka poczucia obowiązkowości i odpowiedzialności. Prawidłowo i estetycznie urządzone akwarium jest niesamowicie dekoracyjne i może być ozdobą każdego mieszkania. Doświadczeni akwaryści są bardzo często ekspertami w kategorii hodowli jakie­goś gatunku lub nawet rodziny ryb akwariowych. Dla tych ludzi nasze wskazówki mogą okazać się bardzo skromne i skąpe, ponieważ ograniczyłem się do opublikowania tylko najważniej­szych podstawowych wiadomości. Nie opisałem np. tzw. akwarium środowiskowego, tzn. takiego akwarium, jakie odpowiada pod względem roślinności i krajobrazu naturalnym warunkom poszczególnych gatunków ryb żyjących na wolności. Uważny Czytelnik znajdzie tu dość informacji, aby samemu założyć tego typu akwarium. Prosimy przyszłych akwarystów, aby zapamiętali, że założywszy akwarium, nakładają na siebie stały obowiązek właściwej opieki nad hodowanymi zwie­rzętami. A to już jest sprawa kultury i wrażliwości cywilizowanego człowieka. Uważam jednak, że ani jednego, ani drugiego przyszłym akwarystom nie zabraknie a wręcz odwrotnie.

http://ryby-akwariowe.blogspot.com/2010/07/ryby-spiewaja-w-ukajali.html
http://ryby-akwariowe.blogspot.com/2010/07/zota-rybka.html
http://ryby-akwariowe.blogspot.com/2010/07/brzanka-wysmuka.html