Urządzenie wnętrza akwarium

Nasz znajomy sklep akwarystyczny przeważnie ma duży asortyment zbiorników, jeśli już wybraliśmy i kupiliśmy akwarium, to teraz wylewamy wodę i możemy zacząć je urządzać. Najlepiej jest przedtem sporządzić projekt rozmieszczenia technicznego wyposażenia akwarium, kamieni, korzeni i ro­ślin. Oczywiste jest to, iż zaplanowanie wyposażenia akwarium jest sprawą osobistego pomysłu estetyki i nie mogą tu być podawane żadne ścisłe przepisy czy też recepty jak urządzić takie akwarium. Trzeba jednak pamiętać o tym, że muszą zostać spełnione następujące ogólne zasady planowania.

Akwarium musi być dostosowane dla hodowanych ryb akwariowych pod kątem doboru roślin, rodzaju zabudowania podłoża akwarium. Ryby akwariowe muszą posiadać miejsce do pływania, tzn. należy pozostawić pewien kawałek akwarium bez roślin. Należy również przewidzieć, że rośliny po jakimś czasie rozrosną się. Dlatego nie każdą roślinę można sadzić zbyt gęsto. Rośliny i kamienie możemy wykorzystać do ukrycia technicznego wyposażenia akwarium co wizualnie poprawi jakość naszego akwarium.

Jeżeli chcemy ochronić rośliny przed rybami, które je mogą uszkodzić można zrobić przegrodę z szyby w akwarium, zamontowaną najczęściej wzdłuż tylnej ściany akwarium, w 1/4—1/3 szerokości.

Szyba ochraniająca rośliny i jej umocowanie

Zrobimy to w taki sposób że przestrzeń przeznaczoną będzie wyłącznie dla roślin akwariowych. Nasza szy­ba ochronna musi sięgać od dna akwarium do górnej jego krawędzi. Ma to oczywiście na celu odgrodzenie rybom akwariowe drogi dostania się do przestrzeni przeznaczonej wyłącznie dla roślin. Koniecznie musimy zapewnić przepływ wody, to powinno zapewnić wycięcia z boku szy­by. Wielkość tych wycięć musimy tak dobrać, aby ryba nie zakleszczyła się w nich. Możemy zastosować otwory na całej powierzchni szyby zwiększa to przepływ wody, ale w sumie psuje ogólny wygląd zbiornika. Szybę ochronną musimy umieścić przed ułożeniem podłoża w akwarium. Aby się trzymała stabilnie nie przewróciła najlepiej zastosować uchwyty z korka lub ka­wałka styropianu.

Dobór odpowiednich ryb akwariowych do akwarium