Ogromna liczba potocznych określeń ryb akwariowych

Młodzi akwaryści po zbliżeniu się do świata akwarystyki odkrywają wkrótce, że istnieje ogromna ilość potocznych nazw ryb. Często jeden gatunek ryb ma kilka różnych nazw, nawet czasami jedna nazwa używana jest w różnych krajach dla różnych gatunków.

Nazwą jednolitą na całym świecie jest dla ryby do akwarium jej nazwa łacińska, przeważnie pisana kursywą pochyłymi literami. Nazwa łacińska jest najpewniejszą nazwą, jaką możemy zastosować do identyfikacji ryby akwariowej. W wielu językach. Nie posiadają nazw popularnych, ryby akwariowe zwłaszcza jeśli są rzadko spotykane.

W XVIII wieku biolog szwedzki Carl von Linne, znany bardziej jako Linnaeus, stworzył system klasyfikacji roślin i zwierząt, dając tym podstawy dzisiejszej systematyki. Linneusz utworzył system, w którym pojedynczy osobnik (holotyp), znajdujący się w jednym z muzeów narodowych, uznawany jest jako standard całego gatunku. Ustalił zasadę tworzenia nazwy łacińskiej, stosowaną do dzisiaj, jakkolwiek była ona od tego czasu częściowo modyfikowana. Zasady klasyfikacji ustalane są obecnie przez międzynarodowy komitet. Ponieważ ustalone są różne sposoby klasyfikacji, zdarza się, że gatunek zaliczany bywa do różnych grup.

Nazwy gatunkowe ryb akwariowych
Nazwa łacińska ryb akwariowych składa się z dwóch, a czasem trzech członów. Pierwszy człon stanowi nazwę rodzajową. Drugi człon jest nazwą gatunku i zaczyna się zawsze z małej litery. Może to być łacińska wersja nazwiska odkrywcy gatunku - np. Corydoras rabauti i Corydoras natterei, pochodzą od odkrywców o nazwiskach Rabaut i Natterer. Nazwa gatunkowa może też być formą uczczenia kogoś: Corydoras davidsandsi jest np. poświęcone Dawidowi Sandsowi. Często nazwa gatunkowa odzwierciedla cechę charakterystyczną ryby, np. Corydoras trilineatus posiada trzy paski na ciele. W wielu przypadkach nazwa ta odzwierciedla pochodzenie geograficzne ryby.
W przypadku, gdy odmiana gatunku jest wystarczająco charakterystyczna dla stworzenia podgatunku, a za mało, aby utworzyć nowy gatunek, dodawany bywa trzeci człon nazwy. Klasyfikacja taka często jest nieustabilizowana, ryby akwariowe bywają po kilka razy przeklasyfikowywane. Corydoras hastatus australe, podgatunek Corydoras hastatus, został np. ostatnio przeklasyfikowany do osobnego gatunku.

Ile i jak karmić ryby akwariowe