Wybór miejsca dla akwarium

Przy wyborze miejsca dla akwarium, w którym chcemy ustawić akwarium, należy głównie pamiętać o tym, że nasze akwarium jest nieprzenośne i powinno być urządzone na stałe. Każde przenoszenie akwarium wymaga sporo pracy, szkodzi rybom i roślinom, a także stresuje je, i może spowodować pęknięcie lub naruszenie szyb akwarium.

Staramy się zatem wybrać takie miejsce, które będzie najbardziej odpowiednie ze względu na stabilność, oświetlenie oraz dogodny dostęp w celu obserwacji i prac pielęgnacyjnych.

Istotne jest również, aby akwarium było dobrze wkomponowane w całość pomieszczenia. Sprzęty, na których stoją akwaria nie mogą w żadnym wypadku chwiać się, muszą natomiast zapewniać poziome położenie zbiornika naszego. W w innym wypadku szyby akwarium mogą popękać, co spowoduje straty w hodowli i domu. Musimy również pamiętać o tym, że nawet małe akwarium o wymiarach 30 cm x 20 cm x 20 cm zawiera ponad 10 dm3 wody. Istotną rzeczą jest zapewnienie bardzo dogodnego dostępu do naszego akwarium. Odpowiednio prowadzona hodowla wymaga bowiem jak najczęstszej obserwacji, jak i szeregu zabiegów pielęgnacyjnych, takich jak czyszczenie dna, przerzedzanie roślin, odłów akwariowych ryb wiele innych podstawowych czynności itp. Przy utrudnionym dostępie płoszymy i stresujemy niepotrzebnie rybki akwariowe w akwarium i możemy spowodować uszkodzenie wyposażenia i urządzenia akwarium.

Oświetlenie do akwarium najlepsze jest naturalne, ale brak światła słonecznego musimy uzupełnić oświetleniem elektrycznym. Bardzo korzystne dla ryb i roś­lin jest oświetlenie ze wschodu z zachodu nieco mniej wartościowe, zaś z połu­dnia jest niekorzystne ze względu na zbyt dużą ilość światła, która często może spowo­dować nadmierny wzrost glonów w akwarium, a nawet zasadowość wody. Przy takim oświetleniu wymagane jest zaciemnienie akwarium. Na­tomiast oświetlenie od północnego okna w naszym domu jest najgorsze ponieważ ma zbyt małą ilość światła akwarium wymaga również w dzień oświetlenia sztucznego. Bardzo częstym błędem, wykonywanym przez początkujących akwarystów, jest ustawianie akwarium z rybami na parapecie okna. Miejsce to jest mocno nieodpowiednie z prostego względu, trudność utrzymania stałej temperatury wody, głównie przez zbyt silne nasłonecznienie, oraz dużą możliwość potłuczenia naszego akwarium.

Zakładanie akwarium