Zakładanie akwarium

Nowicjusze akwaryści bardzo często najpierw zakupują ryby akwariowe, a dopiero po­tem starają się szybko urządzić to akwarium. Takie postępowanie jest bardzo często przyczyną bardzo wielu niepowodzeń w przygodzie z akwarystyką, co bardzo często też prowadzi do zniechęcenia i odrzucenia hobby.

Aby temu zapobiec, wiele czynności przy zakładaniu akwarium i pielęgnowaniu ryb akwariowych, należy wykonywać czynności w następującej kolej­ności:

1. wybór miejsca dla akwarium
2. zaplanowanie zestawu ryb w zależności od posiadanych warunków
3. odpowiednie urządzenie akwarium dla wybranych gatunków ryb
4. zakup i aklimatyzacja ryb