Woda w hodowli i rozmnażanie ryb akwariowych

Rybki akwariowe hodowla jak się za to zabrać, zaczniemy od wprowadzenia.
Woda występująca w naturze, w której żyją w warunkach naturalnych hodowane w akwarium ryby akwariowe nie jest substancją chemiczną czystą, ponieważ zawiera różne rodzaju domieszek w postaci zawieszonej lub rozpuszczonej w wodzie.

Sprawia to iż, wody poszczególnych zbiorników lub cieków mogą się różnić w bardzo zasadniczy sposób dla poszczególnego gatunku rybek akwariowych. W trakcie rozwoju ewolucyjnego poszczególne gatunki ryb akwariowych dostosowały się do tych wód, w których żyją w stanie dzikim. Ten proces trwał miliony lat i nie jest możliwym gwałtowne zmienienie tego faktu w hodowli akwarystycznej. Doświadczenia takie muszą być przeprowadzone nie zwykle ostrożnie i w możliwie fachowy sposób uważając na ryby akwariowe. Tak więc hodując ryby akwariowe w akwarium musimy uwzględnić ich wymagania co do jakości wody w której będziemy hodować odpowiedni gatunek ryb akwariowych.

Jeżeli zależy nam aby dobrze się czuły i ewentualnie rozmnażały nasze ryby w akwarium kupujemy filtry akwariowe. W różnego rodzaju  publikacjach opisujących miejsca naturalnego występowania ryb podaje się zwykle kilkanaście, a nawet kilkadziesiąt parametrów fizykochemicznych wody w jakiej żyją ryby akwariowe. Znaczna część z tych parametrów wody w akwarium ma według obecnego stanu wiedzy znaczenie stosunkowo niewielkie, ale niektóre są ogromnie ważne i istotne w hodowli ryb akwariowych i rozmnażaniu rybek. Do poprawienia jakości wody potrzebne są nam również filtry akwariowe, które zadbają o naszą wodę w akwarium.

Na blogu znajdziesz przegląd najważniejszych czynników decydujących o jakości i przydatności wody do hodowli i rozmnażania ryb w akwarium. Przydatne są filtry akwariowe.

Temperatura wody w akwarium