Zawartość garbników w wodzie w akwarium

W wodach naturalnych zbiorników i cieków słodkowodnych są rozpuszczone liczne substancje organiczne o charakterze garbników. Dostają się one do wody z rozkładających się roślin, a w niewielkich ilościach są wydzielane również przez żywe rośliny. Ich zawartość w wodzie jest bardzo różna i zależna głównie od ilości rozkładającej się masy roślinnej.

http://www.tropical.com.pl/
Garbniki są substancjami czynnymi biologicznie. Maj one działanie bakteriostatyczne (hamują rozwój bakterii), obniżają pH wody, ale mogą także hamować rozwój ikry ryb lub szkodzić rybom dorosłym. Dlatego też większość ryb nie lubi zbyt dużej zawartości tych substancji w wodzie, a właściwa ich ilość jest gwarantowana przez znajdujące się w akwarium żywe rośliny. Istnieje jednak szereg gatunków ryb, dla których korzystna jest stosunkowo duża  ilość garbników w wodzie.  Te ryby akwariowe wywodzą się z wód o naturalnej, dużej zawartości tych substancji i przystosowały się do tego faktu w trakcie swego rozwoju ewolucyjnego. Przeznaczona dla nich wodę dobrze jest sztucznie wzbogacić w te związki, co zostało zaznaczone w szczegółowych przepisach hodowli i rozmnażania.

Wzbogacenie wody w garbnikami można przeprowadzić w taki sam sposób, jak przy zakwaszeniu tymi substancjami. Nie obowiązują przy tym zastrzeżenia odnośnie do twardości węglanowej wody. Woda wzbogacona garbnikami powinna mieć co najwyżej kolor bardzo słabej herbaty, tzw. słomki. Jeżeli wymagany jest tylko niewielki dodatek tych substancji, to wzbogaconą wodę jeszcze odpowiednio rozcieńczamy. Nie na leży nadmiernie wzbogacać wody w garbniki, gdyż ich nadmiar może być szkodliwy nawet dla tych ryb, które lubią umiarkowane ich ilości, a także może hamować rozwój ikry i zakłócać rozwój larw.

Zanieczyszczenia wody w akwarium