KontaktKontakt ze mną farcrytabor2[@]gmail kropka com - usuń nawiasy kwadratowe