Akwarium tarliskowe cz. 1

We współczesnej akwarystyce wyróżnia się w zasadzie 3 typy akwariów:

- akwaria dekoracyjne, zwane również ogólnymi. Zakłada się je z reguły z myślą o ich funkcji ozdobnej. Właściwie urządzone, zasiedlane rybami i pielęgnowane stwarzają warunki, w których większość ryb może odbywać tarto lub rodzić młode. Dotyczy to oczywiście tylko tych gatunków, które rozmnażają się w niewoli w akwariach o wymiarach normalnie spotykanych w mieszkaniach. Zwykle jednak niemożliwy jest w takim akwarium wylęg i wychów młodych, gdyż ikra lub narybek są zjadane przez znajdujące się w nim ryby. Często również do zapłodnienia ikry oraz jej rozwoju konieczne są specyficzne właściwości wody i oświetlenia, których nie możemy zapewnić w akwarium dekoracyjnym. Jeżeli chce się posiadane ryby rozmnożyć, to niezbędnym może się okazać urządzenie im osobnego akwarium do tarta oraz wylęgu i wychowu młodych. Przedstawicieli niektórych rodzin (np.: zbrojnikowatych, piękniczkowatych, pielęgnicowatych, czy beloncjowatych) można rozmnażać w akwarium, w którym żyły dotychczas, ale trzeba zapewnić im wtedy odpowiedni spokój (odizolować inne ryby) i właściwości fizyko-chemiczne wody. Kłopotliwy może być wtedy wychów licznego narybku, a to ze względu na stosunkowo trudne oczyszczanie takiego dekoracyjnie urządzonego akwarium. W praktyce więc, również w odniesieniu do tych. rodzin najczęściej jest znacznie prościej urządzić osobne akwarium tarliskowe, a podrastający narybek wychowywać w specjalnym akwarium hodowlanym.

- akwaria hodowlane, zakładane przede wszystkim myślą o zapewnieniu rybom optymalnych warunków życia. W mniejszym stopniu spełniają one funkcje dekoracyjne. Hoduje się w nich zwykle jeden, a rzadziej kilka gatunków ryb razem. Akwaria hodowlane stosuje się przede wszystkim do wychowu podrastającego narybku oraz hodowli dobranych okazów przeznaczonych do rozmnażania.

- akwaria tarliskowe, zakładane specjalnie dla stworzenia optymalnych warunków dla tarła, wylęgu młodych i pierwszego okresu wychowu narybku. Nie spełniaj one funkcji dekoracyjnych, natomiast sposób ich urządzenia i opieki nad nimi musi harmonijnie łączyć ze sobą wymagania określonych ryb oraz konieczność zabiegów dokonywanych przez hodowce.
Sposoby urządzenia i pielęgnacji akwarium dekoracyjnego są znane i nie będziemy się tym problemem zajmować. Nie będziemy się również zajmować akwariami hodowlanymi, gdyż ich urządzenie i sposoby opieki są zbliżone do akwariów dekoracyjnych. W akwariach hodowlanych urządzenie wnętrza jest jednak najczęściej znacznie uproszczone w celu maksymalnego ułatwienia zabiegów pielęgnacyjnych (np.: często nie stosuje się żwiru na dnie, a pojedyncze rośliny sadzi się w naczyniach; światło jest bardziej przytłumione, aby nie płoszyć ryb w stosunkowo ,,pustym'' akwarium).

Inne problemy stawia przed hodowca przygotowanie i opieka nad akwarium tarliskowym. Wymagania różnych ryb akwariowych są dość odmienne. Szczegóły podano przy omawianiu rozmnażania poszczególnych gatunków. Poniżej dokonamy omówienia pewnych ogólnych zasad obowiązujących przy zakładaniu i pielęgnacji akwarium tarliskowego, co umożliwi zrozumienie i uzupełni opisy szczegółowe.

Akwarium tarliskowe powinno być całkowicie szklane, przy czym można używać również klejonych klejami silikonowo-kauczukowymi. Nigdy jednak nie mogą to być akwaria świeżo klejone, ale tylko takie, w których woda znajdowała się i była wymieniana co najmniej przez kilka tygodni. Należy też zwrócić uwagę na dobór kleju, gdyż niektóre produkty firmowe mogą wydzielać przez długi czas związki chemiczne szkodliwe dla ikry i rozwijających się larw. Sprawdzonymi pod tym względem, nietoksycznymi klejami  są (w nawiasie kraj producenta): Cenusil (NRD), Perennator Aquarium Silicon (USA), Rax (RFN), FD-Plast  (RFN), Roccasol 22OSY (RFN ), Lukopren S941 1  (Czechosłowacja) i Marina  (Japonia). Szkodliwy natomiast może być produkowany przez amerykańską firmę DOW Corning Corporation produkt o nazwie Silastic 732RTV. Przez producenta nie jest on zresztą zalecany do klejenia akwariów, ale spotyka się niekiedy takie zalecenia w literaturze akwarystycznej.

http://ryby-akwariowe.blogspot.com/2009/11/279_30.html
http://ryby-akwariowe.blogspot.com/2009/11/319.html
http://ryby-akwariowe.blogspot.com/2009/11/312.html