Akwarystyka woda w akwarium


Woda w hodowli i rozmnażanie ryb:

Źródło: Informacje na temat wody do hodowli ryb akwariowych, bazowane były na książce "Słodkowodne ryby akwariowe - Stefan Kornobis" wydanej w roku 1990 przez wydawnictwo Poznańskie.

Artykuły w tym dziale mają na celu informować akwarystów i upamiętnić wspaniałą twórczość i wiedzę Pana prof. dr hab. Stefan Kornobisa, którego już nie ma wśród nas, zmarł w wieku 60 lat. Ta książka była moją pierwszą książką jaką otrzymałem w dzieciństwie na temat akwarystyki, Pan Stefan tą książką otworzył mi wspaniały świat przyrody podwodnej, którą możemy zachwycać się w domowym zaciszu. dr hab. Stefan Kornobis był wielkim akwarystą w moich oczach i uważam że trzeba o nim pamiętać ponieważ dużo wniósł do świat książek, czasopism na temat akwarystyki w Polsce.

Ilustracje użyte w opisach są oparte o wolne licencje.